COleControl::DoClick

void DoClick ( );

Açıklamalar

Bir fare tıklatma eylemi denetimi benzetimini yapmak için bu işlevini çağırın. Geçersiz COleControl::OnClick üye işlevi çağrılır ve hisse senedi Click olayı, denetim tarafından destekleniyorsa, ateş olacaktır.

Bu işlev COleControl temel sınıfı tarafından DoClick adında bir hisse senedi yöntem desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için bkz: yazı ActiveX denetimleri: yöntemler Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnClick

Index