COleControl::DisplayError

sanal void DisplayError ( scode scode, lpctstr lpszDescription, lpctstr lpszSource, lpctstr lpszHelpFile, UINT nHelpID );

Parametreleri

scode

Durum kodu bildirilecek değeri. Olası kodlarının tam listesi için bkz: yazı ActiveX denetimleri: ileri düzey konular Visual c++ Programcı Kılavuzu.

lpszDescription

Bildirilen hata açıklaması.

lpszSource

(Genellikle, ole denetim modülü adı) hata modülü adı.

lpszHelpFile

Hata açıklamasını içeren Yardım dosyası adı.

nHelpID

Bildirilen hata Yardım içeriği kimliği.

Açıklamalar

Hisse senedi hata olay (olay işleyicisi hata ekranı bastırılır sürece) işlenene sonra çerçeve tarafından çağrıldı. Varsayılan davranışı lpszDescription içinde bulunan hata açıklamasını içeren bir ileti kutusu görüntüler.

Hataların görüntülenme biçimini özelleştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireError

Index