COleControl::ControlInfoChanged

void ControlInfoChanged ( );

Açıklamalar

Denetim tarafından desteklenen anımsatıcılarını ayarlamak değiştiğinde bu işlevini çağırın. Bu bildirimi aldıktan sonra denetimin konteyner anımsatıcılarını yeni bir dizi için bir çağrı yaparak alır IOleControl::GetControlInfo. Konteyner, bu bildirime yanıt vermek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index