COleControl::ClipCaretRect

bool ClipCaretRect ( lprect lpRect );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRect

Giriş Düzeltilecek şapka alan içeren rect yapısı için işaretçi. Çıktı, ayarlanmış klavyeyle alan veya klavyeyle dikdörtgen tamamen kaplı null.

Açıklamalar

Örtüşen, opak nesneler tarafından tamamen ya da kısmen kapalı bir şapka dikdörtgen ayarlamak için bu işlevini çağırın. Yanıp sönen çizgi, blok veya genellikle metin ya da grafik ekleneceği gösteren bit eşlem şapka işareti olduğunu.

Penceresiz bir nesne güvenle ilk denetlemeden bir şapka gösteremez şapka kısmen ya da tamamen nesneleri örtüşen tarafından gizli olup olmadığı. Bu mümkün yapmak için bir nesne ClipCaretRectkullanabilirsiniz olsun ayarlanmış klavyeyle (indirimli) kırpma bölgede uygun emin olmak için.

Nesneleri oluşturma bir şapka, ClipCaretRect şapka dikdörtgen gönderin ve şapka için ayarlanan dikdörtgen'i kullanın. Şapka tamamen gizli ise, bu yöntem yanlış ve klavyeyle tüm bu durumda gösterilmesi gereken değil dönecektir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index