COleControl::ClientToParent

virtual void ClientToParent ( lpcrect lprcBounds, LPPOINT pPoint ) const;

Parametreleri

lprcBounds

Kapsayıcı içindeki ole denetimi sınırları için işaretçi. İstemci alanı değil ama sınırları ve kaydırma çubukları dahil tüm denetim alanı.

pPoint

Üst (konteyner) koordinatlarını çevrilmesi için ole istemci alanı noktası işaretçisi.

Açıklamalar

PPoint koordinatları üst koordinatları içine çevirmek için bu işlevini çağırın. Giriş pPoint ole denetimi (denetimin istemci alanının sol üst köşesinde) istemci alanı kökeni göreli olduğunu. Çıkışta pPoint üst (kapsayıcı üst sol köşesindeki) kökeni göreli olduğu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::ParentToClient, COleControl::GetClientOffset

Index