COleControl::BoundPropertyRequestEdit

bool BoundPropertyRequestEdit ( DISPID DISPID );

Dönüş değeri

Sıfır Eğer değiştirmek izin verilir; Aksi halde 0. Varsayılan değer sıfır.

Parametreleri

dispid

Denetimin ilişkili özellik gönderme kimliği.

Açıklamalar

Bu işleve izin iste denetimi tarafından sağlanan ilişkili özellik değerini değiştirmek için IPropertyNotifySink arayüzü diyoruz. İzin verilmezse, denetim özelliği değişikliği değeri izin gerekir. Bu göz ardı veya özellik değerini değiştirmek için çalıştı eylemi başarısız yapılabilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::BoundPropertyChanged

Index