COleControl::BoundPropertyChanged

void BoundPropertyChanged ( DISPID DISPID );

Parametreleri

dispid

Denetimin ilişkili özellik gönderme kimliği.

Açıklamalar

İlişkili özellik değeri değişti sinyal bu işlevini çağırın. Bu yöntem değişikliği özelliği üzerinden yapıldığı değil durumlarda bile özellik değişikliklerini değerini ayarlamak her zaman çağrılmalıdır. Özellikle üye değişkenleri için eşlenen ilişkili özellikleri unutmayın. Her zaman böyle bir üye değişkeni değişiklikleri BoundPropertyChanged çağrılmalıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::BoundPropertyRequestEdit

Index