COleControl::AmbientUserMode

bool AmbientUserMode ( );

Dönüş değeri

Sıfır konteyner kullanıcı modunda ise; Aksi halde 0 (Tasarım modunda). Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlevi 0 değerini döndürür.

Açıklamalar

Kapsayıcı tasarım modunda veya kullanıcı modunda olup olmadığını belirlemek için bu işlevini çağırın. Örneğin, bir konteyner bu yanlış tasarım modunda ayarlamak.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientUIDead

Index