COleControl::AmbientUIDead

bool AmbientUIDead ( );

Dönüş değeri

Sıfır denetimi kullanıcı arabirimi eylemlerine yanıt; Aksi halde 0. Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlevi 0 değerini döndürür.

Açıklamalar

Kapsayıcı denetimi kullanıcı arabirimi eylemlerine yanıt vermek isterse belirlemek için bu işlevini çağırın. Örneğin, bir konteyner bu gerçek tasarım modunda ayarlamak.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientUserMode

Index