COleControl::AmbientTextAlign

kısa AmbientTextAlign ( );

Dönüş değeri

Konteynerin ortam TextAlign özelliği durumu. Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlevi 0 değerini döndürür.

Geçerli dönüş değerleri listesi aşağıdadır:

Dönüş değeri Anlamı
0 Genel hizalama (sol sağ, metni sayılara).
1 Sola Yasla
2 Merkezi
3 Sağa Yasla

Açıklamalar

Denetim konteyner tarafından tercih edilen ortam metin hizalamasını belirlemek için bu işlevini çağırın. Bu özellik tüm katıştırılmış denetimler için kullanılabilir ve kapsayıcısı tarafından tanımlanır. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index