COleControl::AmbientShowHatching

bool AmbientShowHatching ( );

Dönüş değeri

Sıfır taranmış model gösterilmesi gereken ise; Aksi halde 0. Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlev sıfır döndürür.

Açıklamalar

Kapsayıcı denetiminin kendisi ile taranmış görüntülemek için izin verip vermediğini belirlemek için bu işlev çağrısı desen ne zaman kullanıcı Arabirimi etkin. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientShowGrabHandles

Index