COleControl::AmbientShowGrabHandles

bool AmbientShowGrabHandles ( );

Dönüş değeri

Sıfır kapmak kolları görüntülenmesi gereken ise; Aksi halde 0. Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlev sıfır döndürür.

Açıklamalar

Konteyner kendisi için etkin olduğunda yakala tutamaçları görüntülemek için denetimi izin verip vermediğini belirlemek için bu işlevini çağırın. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientShowHatching

Index