COleControl::AmbientScaleUnits

CString AmbientScaleUnits ( );

Dönüş değeri

Kapsayıcı ortam ScaleUnits içeren bir dize. Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlev sıfır uzunluklu bir dize döndürür.

Açıklamalar

Konteynerin ortam ScaleUnits özelliği pozisyonları veya boyutları, etiketli twip ya da santimetre gibi seçilen birimi ile görüntülemek için kullanılır. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::TransformCoords

Index