COleControl::AmbientLocaleID

LCID AmbientLocaleID ( );

Dönüş değeri

Konteynerin LocaleID özelliği, eğer herhangi bir değeri. Bu özellik desteklenmiyorsa, bu işlevi 0 değerini döndürür.

Açıklamalar

Denetim LocaleID, kullanıcı arabirimi için özel yerel ayarlar uyarlamak için kullanabilirsiniz. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index