COleControl::AmbientForeColor

ole_color AmbientForeColor ( );

Dönüş değeri

Geçerli konteynerin ortam ForeColor özelliğinin değeri varsa. Bu işlev desteklenmiyor, sistem tanımlı Windows metin rengini döndürür.

Açıklamalar

Ortam ForeColor özelliği tüm denetimler için kullanılabilir ve kapsayıcısı tarafından tanımlanır. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientBackColor, COleControl::GetForeColor, COleControl::TranslateColor

Index