COleControl::AmbientFont

LPFONTDISP AmbientFont ( );

Dönüş değeri

Konteynerin ortam yazı gönderme arayüzü için bir işaretçi. Varsayılan değer nullolduğunda. Return nulldeğerine eşit değilse, yazı çağırarak serbest bırakmak için sorumlu olduğunuzu, IUnknown::Release üye işlevi.

Açıklamalar

Ortam Font özelliğini tüm denetimler için kullanılabilir ve kapsayıcısı tarafından tanımlanır. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetFont, COleControl::SetFont

Index