COleControl::AmbientDisplayName

CString AmbientDisplayName ( );

Dönüş değeri

Ole denetimi adı. Varsayılan değer ise sıfır uzunluklu bir dize.

Açıklamalar

Kapsayıcı denetimi atanmış adı, kullanıcıya görüntülenen hata iletilerinde kullanılabilir. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index