COleControl::AmbientBackColor

ole_color AmbientBackColor ( );

Dönüş değeri

Geçerli konteynerin ortam BackColor özelliğinin değeri varsa. Özellik desteklenmiyorsa, bu işlev Windows sistem tanımlı arka plan rengi döndürür.

Açıklamalar

Ortam BackColor özelliğini tüm denetimler için kullanılabilir ve kapsayıcısı tarafından tanımlanır. Konteyner, bu özelliği desteklemek için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::TranslateColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::AmbientForeColor

Index