COleCmdUI sınıf üyeleri

Kurucular

COleCmdUI Bir COleCmdUI nesnesi oluşturur.

Overridables

Etkinleştir Enable komutunu bayrağını ayarlar veya temizler.
SetCheck Açık/kapalı geçiş ayarlar komutu.
SetText Bir komutu metin adı veya durum dizesi döndürür.

COleCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index