COleCmdUI::SetText

sanal void SetText ( lpctstr lpszText );

Parametreleri

lpszText

Komutu ile birlikte kullanılmak için metin işaretçisi.

Açıklamalar

Bir komut için bir metin adı veya durum dize döndürmek için bu işlev çağrısı.

COleCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCmdUI::SetCheck

Index