COleCmdUI::SetCheck

sanal void SetCheck ( int nCheck = 1 );

Parametreleri

nCheck

Açık/kapalı geçiş için devlet belirleyen bir değer komut. Değerler:

Değer Açıklama
1 Komutu on ayarlar.
2 Komutu için belirsiz ayarlar; Bu komut özniteliği hem açar ve ilgili seçimi Devletleri'nde olduğundan durumu belirlenemiyor.
başka bir değer Komutu, off olarak ayarlar.

Açıklamalar

Açık/kapalı geçiş durumunu ayarlamak için bu işlev çağrısı komutu.

COleCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCmdUI::SetText

Index