COleCmdUI::COleCmdUI

COleCmdUI ( olecmd * rgCmds, ulong cCmds, const GUID * pGroup );

Parametreleri

rgCmds

Belirli bir GUID ile ilişkili desteklenen komutların listesi. olecmd yapısı komutları komut bayrakları ile ilişkilendirir.

cCmds

RgCmds komutlarda sayısı.

pGroup

Bir komut kümesi tanımlayan bir GUID için işaretçi.

Açıklamalar

Belirli kullanıcı arabirimi komut ile ilişkili, bir COleCmdUI nesnesi oluşturur. COleCmdUI nesnesi, menü öğelerinin veya denetim çubuğu düğmeleri gibi DocObject kullanıcı arabirimi nesneleri güncelleştirmek için programlı bir arabirim sağlar. Kullanıcı arabirimi nesneleri etkin, devre dışı, kontrol ve COleCmdUI nesnesi üzerinden temizlenir.

COleCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index