COleClientItem::UpdateLink

bool UpdateLink ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Sunu ole maddenin hemen güncelleştirmek için bu işlevini çağırın. Bağlantılı öğeleri, ole madde için yeni bir sunu edinmek için bağlantıyı kaynak işlevi bulur. Bu işlem zaman alıcı olabilir bir veya daha fazla sunucu uygulamaları çalıştırmak gerekebilir. Katıştırılmış öğeler için gömülü öğeyi güncel olabilecek bağlantılar içerip içermediğini kontrol ve güncelleştirilerek yinelemeli olarak, işlevi çalışır. Kullanıcının bireysel bağlantılar, bağlantılar iletişim kutusunu kullanarak el ile de güncelleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleLink::Update ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleLinksDialog

Index