COleClientItem::SetLinkUpdateOptions

void SetLinkUpdateOptions ( oleupdate dwUpdateOpt );

Parametreleri

dwUpdateOpt

Bu öğenin bağlantısını güncelleştirme seçeneği değeri. Bu değer aşağıdakilerden biri olmalıdır:

Açıklamalar

Belirtilen bağlantılı madde tanıtımı bağlantı güncelleştirme seçeneğini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Genellikle, kullanıcı bağlantılar iletişim kutusunda seçilen güncelleştirme seçenekleri değiştirmemelisiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleLink::SetUpdateOptions ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetLinkUpdateOptions, COleLinksDialog

Index