COleClientItem::SetItemRects

bool SetItemRects ( lpcrect lpPosRect = null, lpcrect lpClipRect = boş );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde, 0.

Parametreleri

lprcPosRect

Onun ana penceresinde, istemci koordinatları göreli ole maddeye sınırları içeren dikdörtgen işaretçisine.

lprcClipRect

Onun ana penceresinde, istemci koordinatları göreli ole maddeye görünen bölümünü sınırları içeren dikdörtgen işaretçisine.

Açıklamalar

Sınırlayıcı dikdörtgeni ya da ole maddenin görünür dikdörtgen ayarlamak için bu işlevini çağırın. Bu işlev OnChangeItemPosition üye işlevi varsayılan uygulama adlandırılır. Pozisyon ya da ole görünen bölümünü madde her değişiklik bu işlevini çağırmalıdır. Genellikle bu demektir, görünümün OnSize ve OnScrollBy üye fonksiyonları arama.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceObject::SetObjectRects ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnChangeItemPosition, COleClientItem::OnGetItemPosition

Index