COleClientItem::SetIconicMetafile

bool SetIconicMetafile ( hglobal hMetaPict );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

hMetaPict

Öğe simgesinin çizim için kullanılan meta dosya tanıtıcı.

Açıklamalar

Öğe simgesinin çizim için kullanılan meta dosyası önbelleğe alır. Meta dosyası almak için GetIconicMetafile kullanın.

HMetaPict parametre öğesine kopyalanır; Bu nedenle, hMetaPict çağıran tarafından serbest olmalıdır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetIconicMetafile

Index