COleClientItem::SetExtent

void SetExtent ( const CSizeamp; boyutu, dvaspect nDraw&Aspect = dvaspect_content );

Parametreleri

boyutu

Boyut bilgileri içeren CSize nesnesi.

nDrawAspect

Ayarlanacak olan sınırları vardır ole madde yönünü belirtir. Olası değerler için bkz: SetDrawAspect.

Açıklamalar

Ole maddeye kullanılabilir alan miktarını belirtmek için bu işlevini çağırın. Sunucu uygulaması Microsoft Foundation Class Library kullanılarak yazılmışsa, bu OnSetExtent üye işlevinin çağrılması için ilgili COleServerItem nesne neden olur. ole madde daha sonra onun göstermek buna göre ayarlayabilirsiniz. Boyutlar MM_HIMETRIC biriminde olmalıdır. Bu işlev kullanıcı ole madde boyutlandırdığında veya Düzen müzakere çeşit destek arama.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleObject::SetExtent ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetExtent, COleClientItem::GetCachedExtent, COleServerItem::OnSetExtent

Index