COleClientItem::SetDrawAspect

void SetDrawAspect ( dvaspect nDrawAspect );

Parametreleri

nDrawAspect

dvaspect numaralandırma arasında bir değer. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

"Boy", ya da öğenin görünümünü ayarlamak için SetDrawAspect üye işlevini çağırın. Boy nasıl madde bu işlevin nDrawAspect bağımsız değişkeni için varsayılan değer kullanıldığında çizmek tarafından işlenip belirtir.

Bu işlev otomatik olarak Simge Değiştir (ve Simge Değiştir iletişim kutusunda doğrudan arama diğer iletişim kutuları) adlı kullanıcı tarafından istendiğinde ikonik görüntü yönünü etkinleştirmek için.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetDrawAspect, COleClientItem::Draw

Index