COleClientItem::Run

void Run( );

Açıklamalar

Bu öğeyle ilişkilendirilmiş uygulamayı çalıştırır.

Madde etkinleştirmeden önce sunucu uygulamasını çalıştırmak üye işlevini çağırın. Genellikle bu işlevi çağırmak için gerekli değildir bu yüzden bu otomatik Etkinleştir ve DoVerb, tarafından yapılır. DoVerb yürütmeden önce SetExtentgibi bir öğenin özniteliği ayarlamak için sunucu çalıştırmak için gereken ise bu işlev çağrısı.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::IsRunning

Index