COleClientItem::Reload

bool Reload ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kapatır ve öğeyi yeniden yükler. ActivateAs çağrısı tarafından başka bir türde öğe öğe etkinleştirdikten sonra yeniden işlev çağrısı.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::ActivateAs

Index