COleClientItem::Release

sanal void Release ( oleclose dwCloseOption = oleclose_nosave );

Parametreleri

dwCloseOption

Yüklenen durumuna döndüğünde bayrak ole madde circumstances altında ne belirten kaydedilir. Olası değerler listesi için bkz: COleClientItem::Close.

Açıklamalar

Ole öğesi tarafından kullanılan kaynakları temizlemek için bu işlevini çağırın. Yayın tarafından COleClientItem yıkıcı denir.

Daha fazla bilgi için bkz: IUnknown::Release ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::Close, COleClientItem::Delete

Index