COleClientItem::ReactivateAndUndo

bool ReactivateAndUndo ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Ole öğeyi etkinleştirmek ve yerinde düzenleme sırasında kullanıcı tarafından gerçekleştirilen son işlemi geri almak için bu işlevini çağırın. Konteyner uygulamanızın Geri Al komutunu destekliyorsa, ole maddenin devreden çıkarmak hemen sonra geri al komutu kullanıcı seçerse, bu işlev çağrısı.

Sunucu uygulaması Microsoft Foundation Class kitaplıkları ile yazılmışsa, bu işlev COleServerDoc::OnReactivateAndUndo çağırmak sunucunun neden olur.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceObject::ReactivateAndUndo ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerDoc::OnReactivateAndUndo, COleClientItem::OnDeactivateAndUndo

Index