COleClientItem::OnUpdateFrameTitle

sanal bool OnUpdateFrameTitle ( );

Dönüş değeri

Sıfırdan farklı ise bu işlev başarıyla çerçeve başlık güncelleştirildi, aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından çerçeve pencerenin başlık çubuğunu güncelleştirmek için yerinde etkinleştirme sırasında denir. Varsayılan Uygulama çerçevesi pencere başlığını değiştirmez. Farklı çerçeve başlık uygulamanıza, örnek "sunucu uygulaması - Madde docname" (as in, "Microsoft Excel - elektronik tablo raporunda. isterseniz bu işlevi geçersiz kılmaDOKTOR"). Bu bir gelişmiş olduğunu geçersiz.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index