COleClientItem::OnShowItem

sanal void OnShowItem ( );

Açıklamalar

Düzenleme sırasında tamamen görünür hale ole öğeyi görüntülemek için çerçeve tarafından çağrılan. (Yani, sen, belge COleLinkingDoctüretilmiş sınıf ise) konteyner uygulamanızın gömülü öğe bağlantılarını destekliyorsa kullanılır. Bu işlevini, yerinde etkinleştirme veya bir bağlantı kaynağı ole öğedir ve düzenlemek kullanıcının istediği sırasında denir. Varsayılan uygulama kapsayıcı belgedeki ilk görünümü etkinleştirir. ole öğe görünür böylece belgeyi kaydırmak için bu işlevi geçersiz kılma.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleLinkingDoc

Index