COleClientItem::OnShowControlBars

sanal bool OnShowControlBars ( CFrameWnd * pFrameWnd, bool bBilgi Göster );

Dönüş değeri

İşlev çağrısı kontrol çubukları durumunda bir değişiklik neden oluyorsa, sıfır olmayan; 0 arama değişikliğe neden olursa ya da pFrameWnd konteynerin çerçeve penceresine işaret etmiyorsa.

Parametreleri

pFrameWnd

İşaretçi konteyner uygulamasının çerçeve penceresi. Bu bir ana çerçeve penceresi ya da bir MDI alt penceresi olabilir.

bBilgi Göster

Kontrol çubukları gösterilebilir veya gizlenebilir için kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Açıklamalar

Gösterme ve gizleme konteyner uygulamasının kontrol çubukları için çerçeve tarafından çağrıldı. Bu işlevi 0 değerini döndürür, belirtilen devlet kontrol çubukları zaten ise bBilgi Göster. Bu, örneğin, denetim çubuğu gizlenir ve bBilgi Göster yanlış ise oluşacak.

Varsayılan uygulama araç üst çerçeve penceresinden kaldırır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnInsertMenus, COleClientItem::OnSetMenu, COleClientItem::OnRemoveMenus, COleClientItem::OnUpdateFrameTitle

Index