COleClientItem::OnScrollBy

sanal bool OnScrollBy ( CSize sizeExtent );

Dönüş değeri

Sıfır kaydırılır madde varsa; Madde değil kaydırılır, 0.

Parametreleri

sizeExtent

Mesafeler x ve y yönde ilerlemek için daha fazla piksel cinsinden belirtir.

Açıklamalar

Sunucudan yanıt istekleri ole madde kaydırmak için çerçeve tarafından çağrılan. Örneğin, ole maddesi kısmi görünür ve yerinde düzenlemeyi yaparken kullanıcıya görünür bölge taşır, imleç görünür durumda tutmak için bu işlevi çağrılır. Varsayılan uygulama bir şey yok. Madde belirtilen miktar kadar ilerlemek için bu işlevi geçersiz. Not kaydırma bir sonucu olarak, ole öğenin görünen bölümünü değiştirebilirsiniz. Öğenin görünür dikdörtgen güncelleştirmek için çağrı SetItemRects.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceSite::Scroll ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::SetItemRects

Index