COleClientItem::OnRemoveMenus

sanal void OnRemoveMenus ( CMenu * pMenuShared );

Parametreleri

pMenuShared

OnInsertMenus üye işlev çağrıları tarafından inşa bileşik menü noktaları.

Açıklamalar

Yerinde etkinleştirme sona erdiğinde konteynerin menüleri belirtilen bileşik menüsünden kaldırmak için çerçeve tarafından adlandırılan.

Varsayılan uygulama pMenuShared yerinde konteyner menülerden, dosya, kapsayıcı ve pencere menü gruplarını kaldırır. Varsayılan uygulama uygulamanız için uygun değilse, bu işlevi geçersiz kılar; Örneğin, uygulamanızın kaynak belge türleri ile ilişkilendirmek için belge şablonları kullanmaz. Bu işlevi geçersiz kılma, muhtemelen OnInsertMenus ve OnSetMenu geçersiz de durumda. Bu bir gelişmiş olduğunu geçersiz.

Eğer sunucu tekrar tekrar OnInsertMenusçağırdı alt menüler pMenuShared üzerinde birden fazla bileşik menü tarafından paylaşılabilir. Bu nedenle herhangi bir alt menüleri OnRemoveMenus, geçersiz kılma silmemeniz gerekir; sadece onları ayırmak.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceFrame::RemoveMenus ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnInsertMenus, COleClientItem::OnSetMenu

Index