COleClientItem::OnGetItemPosition

s&anal void OnGetItemPosition ( CRectamp; rPosition );

Parametreleri

rPosition

Öğenin konumu koordinatları içerecek CRect nesnesine başvuru.

Açıklamalar

Çerçevesinde düzenlenmekte olan madde koordinatları içinde yer almak için OnGetItemPosition üye işlevini çağırır. Koordinatları piksel göreli olarak konteyner uygulaması pencerenin istemci alanı vardır.

Bu işlev varsayılan uygulanması hiçbir şey yok. Yerinde düzenlemeyi destekleyen uygulamalar uygulanmasını gerektirir.

OleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnActivate, COleClientItem::OnActivateUI

Index