COleClientItem::OnGetClipRect

s&anal void OnGetClipRect ( CRectamp; rClipRect );

Parametreleri

rClipRect

Bir nesnenin sınıf madde kırpma dikdörtgeni koordinatları tutan CRect.

Açıklamalar

Çerçevesinde düzenlenmekte olan madde kırpma dikdörtgeni koordinatları içinde yer almak için OnGetClipRect üye işlevini çağırır. Koordinatları piksel göreli olarak konteyner uygulaması pencerenin istemci alanı vardır.

Varsayılan uygulama sadece istemci dikdörtgen madde yerinde etkin olduğu görünümü döndürür.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnActivate

Index