COleClientItem::OnGetClipboardData

sanal COleDataSource * OnGetClipboardData ( bool bIncludeLink, LPPOINT lpOffset, LPSIZE lpSize );

Dönüş değeri

Pano verisi içeren bir COleDataSource nesnesi işaretçisi.

Parametreleri

bIncludeLink

Bağlantı verileri Pano'ya kopyaladıysanız bu true olarak ayarlayın. Sunucu uygulaması bağlantılar desteklemiyorsa bu yanlış olarak ayarlayın.

lpOffset

İşaretçiyi için fare imlecini uzaklığı piksel cinsinden nesnenin kökeni.

lpSize

İşaretçiyi nesnenin piksel boyutu.

Açıklamalar

Pano'ya yerleştirilen tüm verileri içeren bir COleDataSource nesne almak için framework tarafından CopyToClipboard ya da DoDragDrop üye işlev çağrısı kullanılarak denir. GetClipboardData varsayılan uygulama bu işlevi çağırır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource, COleClientItem::CopyToClipboard, COleClientItem::GetClipboardData, COleDataSource::SetClipboard

Index