COleClientItem::OnDiscardUndoState

sanal void OnDiscardUndoState ( );

Açıklamalar

Kullanıcı geri alma durumuna ole öğeyi düzenlerken atar bir eylem gerçekleştirdiğinde çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama bir şey yok. Geri Al komutu, konteyner uygulamasında uyguluyorsanız bu işlevi geçersiz. Senin kılma, atmak konteyner uygulamasının geri alma durumu.

Sunucu sunucu Microsoft Foundation Class Library ile yazılmışsa, to be called COleServerDoc::DiscardUndoState arayarak bu işlev neden olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceSite::DiscardUndoState ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerDoc::DiscardUndoState

Index