COleClientItem::OnDeactivateUI

sanal void OnDeactivateUI ( bool bUndoable );

Parametreleri

bUndoable

Düzenleme değişikliklerini geri olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Called when yerinde etkinleştirilmiş olan bir öğeyi kullanıcı devre dışı bırakır. Bu işlev konteyner uygulamasının kullanıcı arabiriminin menüler ve yerinde etkinleştirme için oluşturulmuş diğer denetimleri gizleme özgün durumuna geri yükler.

BUndoable falseise, konteyner sunucu tarafından gerçekleştirilen son işlemi geri olmadığını gösterir çünkü konteyner, geri alma durumunu etkin atarak geri al komutu, devre dışı bırakın.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnActivateUI, COleClientItem::OnDeactivateAndUndo, COleClientItem::OnDeactivate

Index