COleClientItem::OnDeactivateAndUndo

sanal void OnDeactivateAndUndo ( );

Açıklamalar

Kullanıcı yerde ole öğeyi etkinleştirdikten sonra geri al komutu çalıştırdığında çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama sunucusunun kullanıcı arabirimini devre dışı bırakmak için DeactivateUI çağırır. Geri Al komutu, konteyner uygulamasında uyguluyorsanız bu işlevi geçersiz. Senin kılma fonksiyonu temel sınıf sürümü arama ve uygulamanızda yürütülen son komutu geri almak.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceSite::DeactivateAndUndo ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::DeactivateUI

Index