COleClientItem::OnDeactivate

sanal void EtkinDurumdanÇıktığında ( );

Açıklamalar

Ole madde yerinde etkin durumdan (activeState) sonra bir yerinde etkinleştirme dy?ydyr anlam yüklü, duruma geçişler zaman çerçeve tarafından denir. Not ole madde, kullanıcı arabirimi konteyner uygulamasından kaldırılmış olan kapalı değil olduğunu belirtmek için bu işlevi çağrılır. Bu durumda, OnDeactivateUI üye fonksiyonu denir.

Varsayılan uygulama parametre olarak ole_changedstate OnChange üye işlevini çağırır. Yerinde etkin öğeyi devre dışı bırakıldığında özel işlem gerçekleştirmek için bu işlevi geçersiz. Konteyner uygulamasında Geri Al komutunu destekliyorsa, örneğin, geri alma durumu, atmak için bu işlev öğesini devre dışı bırakıldıktan sonra ole maddesinde gerçekleştirilen son işlem alınamaz gösteren kılabilirsiniz.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnGetWindowContext, COleClientItem::OnDeactivateUI, COleClientItem::OnActivateUI, COleClientItem::OnActivate, COleClientItem::CanActivate, CDocTemplate::SetContainerInfo

Index