COleClientItem::OnChangeItemPosition

s&anal bool OnChangeItemPosition ( const CRectamp; rectPos );

Dönüş değeri

Öğenin konumunu başarıyla değiştirilirse sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

rectPos

Öğenin konumu göreli olarak konteyner uygulamasının istemci alanı gösterir.

Açıklamalar

Yerinde etkinleştirme sırasında ole maddenin ölçüde değişti kapsayıcıyı bildirmek için çerçeve tarafından çağrılan. Varsayılan uygulama ole maddenin yeni görünür dikdörtgen belirler ve yeni değerlerle SetItemRects çağırır. Varsayılan uygulama öğenin görünür dikdörtgen hesaplar ve bu bilgileri sunucuya geçirir.

Yeniden boyutlandır/taşıma işlemi için özel kurallar uygulamak için bu işlevi geçersiz. Uygulama içinde mfc yazıldıysa, bu çağrıyı COleServerDoc::RequestPositionChange sunucu adı nedeniyle oluşur.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerDoc::RequestPositionChange

Index