COleClientItem::OnActivateUI

sanal void OnActivateUI ( );

Açıklamalar

Nesnenin etkin kullanıcı Arabirimi durumuna girdiğinde çerçeve OnActivateUI çağırır. Nesne artık menüler ve araç çubuğu yüklü olan.

Sunucunun hwnd sonraki GetServerWindow aramalar için varsayılan uygulama hatırlar.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnDeactivate, COleClientItem::OnDeactivateUI, COleClientItem::OnActivate, COleClientItem::CanActivate

Index