COleClientItem::OnActivate

sanal void OnActivate ( );

Açıklamalar

Tarafından madde o sadece bir yerde etkinleştirildi olduğunu bildirmek için çerçeve olarak adlandırılır. Not sunucu, kullanıcı arabirimi konteyner uygulamasında yüklendiğini belirten değil çalıştığını belirtmek için bu işlevi çağrılır. Bu noktada, nesnenin etkin kullanıcı arabirim yok ( activeUIStatedeğil). Onun menü veya araç çubuğu yüklü değil. Bu durumda OnActivateUI üye işlevi çağrılır.

Varsayılan uygulama parametre olarak ole_changedstate OnChange üye işlevini çağırır. Bir öğeyi yerinde etkin olduğunda özel işlem gerçekleştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnDeactivate, COleClientItem::OnDeactivateUI, COleClientItem::OnActivateUI, COleClientItem::CanActivate

Index