COleClientItem::IsRunning

bool Değişkeniyse ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır ole madde çalışıyorsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Ole madde çalışıp çalışmadığını görmek için bu işlev çağrısı; Yani, madde yüklü ve çalışan sunucu uygulaması içinde olup.

Daha fazla bilgi için bkz: OleIsRunning ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index