COleClientItem::IsOpen

bool IsOpen ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır ole madde açık ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Ole maddenin açık olup olmadığını görmek için bu işlev çağrısı; Yani, ayrı bir pencerede çalıştıran sunucu uygulamasının bir örneğini açıldı. Bu nesneyle birlikte çıkım desen çizmek ne zaman belirlemek için kullanılır. Bir nesne, nesnenin üzerine çizilmiş bir kapak deseni olmalıdır. Bunun için bir CRectTracker nesnesi kullanabilirsiniz.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetItemState, CRectTracker

Index