COleClientItem::IsModified

bool IsModified ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır ole madde kirli ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

(Son kaydedildiği tarihten sonra değiştirilmiş), ole madde kirli olup olmadığını görmek için bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: IPersistStorage::IsDirty ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index